‘De vijand van het volk’, een aangrijpend, spannend, oergeestig en nog altijd actueel stuk van Henrik Ibsen. Hij schreef het in 1882. Maar hij had het stuk over corruptie, milieuvervuiling, politieke intriges, fake news en integriteit net zo goed vandaag kunnen schrijven.

‘Het lot van de klokkenluider’ zou als titel trouwens ook niet hebben misstaan, maar werd dat woord in die context al gebruikt toen..?

Hoe dan ook, zal hij, ‘De klokkenluider’, zijn carrière en zijn gezin op het spel zetten voor zijn idealen? Zal hij zijn broer, de Burgemeester, op andere gedachten kunnen
brengen, zodat die de volksgezondheid boven het economisch belang stelt?
tekst
Hendrik Ibsen
regie
Hildegard De Vuyst
spel
Luc De Blieck, Elke De Brouwer, Ellen
De Maere, Myriam De Vleeschauwer, Emma
De Vos, Greet Rossignol, Kaat Uyttersprot,
Liesbeth Standaert.

Speeldata

27/11/2020
28/11/2020
4/12/2020
5/12/2020
6/12/2020
7/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
13/12/2020
14/12/2020
18/12/2020
19/12/2020