SEIZOEN 20|21

Geachte theaterliefhebber

Lang geleden dat wij elkaar nog eens gehoord of gezien hebben. Hopelijk is alles nog in orde met de gezondheid van u en uw familie.

Nog voor de geplande première van WEG hebben we de „Corona-pauzeknop” moeten indrukken. Intussen hebben we de repetities mogen hervatten, dat is dus zeer positief, maar pas eind september zullen we onze publieksactiviteiten kunnen opstarten.

We willen alle abonnees hartelijk danken voor zoveel solidariteit. Niemand heeft gevraagd om een deel van zijn abonnementsgeld terug te storten! En toch... zeven maanden op non-actief is voor een gezelschap bijna onoverbrugbaar.  Je begrijpt dat het verre van simpel is om in deze crisis het hoofd financieel boven water te houden. Er zijn geen inkomsten maar de vaste kosten ( huur, verzekeringen, elektriciteit, gas...) blijven gewoon doorlopen. Bovendien zijn de overheden hun ondersteuning voor gezelschappen als de onze aan het herbekijken en is het verre van zeker dat we in de toekomst nog op enige vorm van subsidie (hoe beperkt ook) zullen kunnen rekenen.

Maar er is licht aan het eind van de tunnel: vanaf eind september kunnen we, laten we hopen, weer met zijn allen genieten van een succulent theaterprogramma in de Bathyscaaf. (We zullen alle geldende richtlijnen die worden voorgeschreven door de Veiligheidsraad nauwgezet opvolgen, daar kan je van op aan)

Om in september onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen hervatten zou het een grote hulp zijn als je nu al een abonnement voor het seizoen 20-21 zou bestellen.

meer info