TIEN GEBODEN - DEEL 2

Het leven zoals het is

Hoewel uit de titel van dit stuk onmiskenbaar de verbondenheid met God en de Bijbel blijkt, willen we het daar net niét over hebben. Veeleer is het opzet van dit stuk om de complexiteit van het leven te proberen vatten in tien taferelen. We presenteren u in het eerste deel vijf episodes uit mensenlevens. In elke ‘tranche de vie’ komen eigenlijk meerdere geboden aan bod, maar elk verhaal ressorteert wel onder één gebod. Dit ambitieuze stuk is gebaseerd op de Poolse televisieserie ‘Dekaloog’. In die tien films stellen Kieslowski en Piesiewicz ethische vragen, zonder een oordeel te vellen over de keuzes die de personages maken.

De liefde, altijd weer de liefde

We ontmoeten mensen uit alle gelederen van de maatschappij. Van arbeiders tot professoren, van kinderen tot senioren en van sterke vrouwen tot zwakke mannen: alle mogelijke persoonlijkheden en geschiedenissen komen samen in deze decaloog. De personages staan op een keerpunt in hun leven. Ze worden geconfronteerd met een ingrijpende verandering of een pijnlijk verlies. Ze proberen om in interactie met elkaar liefde te vinden en hun fundamentele eenzaamheid te verdringen. Ze proberen om de moeilijkheden in hun leven te overwinnen en om hun ‘verkeerde afslagen’ te aanvaarden. Ze gaan op zoek naar geluk, naar evenwicht, naar zekerheid.

Decaloog

Daarom blijven we ook vasthouden aan die tien geboden, terwijl we weten dat het leven niet te vatten is in enkele stelregels. Om dit te begrijpen, moeten we de context waarin deze tien gedragsregels zijn opgeschreven in het achterhoofd houden. De maatschappij was niet geordend, er heerste chaos en er was nood aan enkele eenvoudige wetten om het samenleven mogelijk te maken. Om bovendien alle criticasters de mond te snoeren, werden deze wetten gevalideerd door ze op het conto van God te schrijven.

Ons lot is de som van onze keuzes

Nu is gebleken dat het complexe leven niet binnen het keurslijf van tien geboden kan gedwongen worden. Soms raken we in situaties verzeild waarbij het heel moeilijk is te kiezen en het onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Daarbij laten we ons vaak leiden door de liefde. Maar we zijn onhandig en stuntelig in de liefde. We worstelen met morele keuzes in onze zoektocht naar of ons behoud van liefde en botsen daardoor met onszelf of met anderen. We liegen, bedriegen, stelen, moorden of maken uit frustratie of schuldgevoel keuzes die bepalend zijn voor ons verdere leven.

Theater PACT biedt u dit meesterwerk aan in twee delen. In totaal treden liefst 28 acteurs aan! Het wordt een voorstelling die we nu al koesteren en waar u hopelijk eveneens vol spanning naar uitkijkt.

HET TWEEDE DEEL DER GEBODEN

6. Gij zult geen onkuisheid doen

Een verlegen jongeman begluurt zijn buurvrouw als ze haar minnaars ontvangt. Ze betrapt hem en hij geeft toe dat hij verliefd op haar is. “Liefde bestaat niet, er is alleen seks”, stelt zij en lacht hem vierkant uit. De jongeman loopt weg en laat de vrouw in wanhoop achter.

7. Gij zult niet stelen

Twee jonge vrouwen groeien op als zussen, maar het ene meisje blijkt de dochter van het andere te zijn. Die is van plan om haar kind te ontvoeren. Maar kan je wel een kind ‘stelen’ dat eigenlijk het jouwe is?

8. Gij zult geen valse getuigenis afleggen

Een professor moraalwetenschappen ontmoet een joodse vrouw die ze destijds niet geholpen heeft om te ontkomen aan de nazi’s. Hoever gaat een mens om zijn hachje te redden? Soms moet je nu eenmaal beslissingen nemen waar je heel je leven spijt van hebt.

9. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren

Een man gaat kapot van jaloezie door het (vermeend) overspel van zijn vrouw en wil een einde aan zijn leven maken. Als zijn vrouw thuiskomt, vindt ze zijn afscheidsbrief.

10. Gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort

Twee broers raken geobsedeerd door een uiterst waardevolle postzegelverzameling van hun overleden vader. Een grappig en hoopvol einde van de decaloog.

Auteurs
Krysztof Kieslowski | Krysztof Piesiewicz
Bewerking
Alice De Bolle | Benny D'haeseleer
Regie
Benny D'haeseleer
Dramaturgie
Alice De Bolle
Spel
Katrien Daniels | Greet Rossignol | Sam Smits | Isabeau Lambrechts | Emma De Vos | Freke Vermeiren | Hilde Van Mol | Elke De Brouwer | Sam Maanicus | Eddy Veeckman | Joeri Zelck | Norbert De Sutter | Thomas van Riet | Ward Uyttersprot | Luc De Blieck | Ronald Schollaert
Decor
RuBeDa
Kostuums
An De Mol
Regieassistentie
Roos Neerinckx | Benita Rimbaut
Techniek en lichtontwerp
Vik Van Schuylenbergh | Tom Van Calster
Geluid en video
Peter Biesemans

Speeldata

15/03/2019 UITVERKOCHT
16/03/2019 UITVERKOCHT
22/03/2019 UITVERKOCHT
23/03/2019 UITVERKOCHT
24/03/2019 UITVERKOCHT
25/03/2019 UITVERKOCHT
29/03/2019 UITVERKOCHT
30/03/2019 UITVERKOCHT
31/03/2019
1/04/2019
5/04/2019 UITVERKOCHT