TIEN GEBODEN - DEEL 1

Het leven zoals het is

Hoewel uit de titel van dit stuk onmiskenbaar de verbondenheid met God en de Bijbel blijkt, willen we het daar net niét over hebben. Veeleer is het opzet van dit stuk om de complexiteit van het leven te proberen vatten in tien taferelen. We presenteren u in het eerste deel vijf episodes uit mensenlevens. In elke ‘tranche de vie’ komen eigenlijk meerdere geboden aan bod, maar elk verhaal ressorteert wel onder één gebod. Dit ambitieuze stuk is gebaseerd op de Poolse televisieserie ‘Dekaloog’. In die tien films stellen Kieslowski en Piesiewicz ethische vragen, zonder een oordeel te vellen over de keuzes die de personages maken.

De liefde, altijd weer de liefde

We ontmoeten mensen uit alle gelederen van de maatschappij. Van arbeiders tot professoren, van kinderen tot senioren en van sterke vrouwen tot zwakke mannen: alle mogelijke persoonlijkheden en geschiedenissen komen samen in deze decaloog. De personages staan op een keerpunt in hun leven. Ze worden geconfronteerd met een ingrijpende verandering of een pijnlijk verlies. Ze proberen om in interactie met elkaar liefde te vinden en hun fundamentele eenzaamheid te verdringen. Ze proberen om de moeilijkheden in hun leven te overwinnen en om hun ‘verkeerde afslagen’ te aanvaarden. Ze gaan op zoek naar geluk, naar evenwicht, naar zekerheid.

Decaloog

Daarom blijven we ook vasthouden aan die tien geboden, terwijl we weten dat het leven niet te vatten is in enkele stelregels. Om dit te begrijpen, moeten we de context waarin deze tien gedragsregels zijn opgeschreven in het achterhoofd houden. De maatschappij was niet geordend, er heerste chaos en er was nood aan enkele eenvoudige wetten om het samenleven mogelijk te maken. Om bovendien alle criticasters de mond te snoeren, werden deze wetten gevalideerd door ze op het conto van God te schrijven.

Ons lot is de som van onze keuzes

Nu is gebleken dat het complexe leven niet binnen het keurslijf van tien geboden kan gedwongen worden. Soms raken we in situaties verzeild waarbij het heel moeilijk is te kiezen en het onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Daarbij laten we ons vaak leiden door de liefde. Maar we zijn onhandig en stuntelig in de liefde. We worstelen met morele keuzes in onze zoektocht naar of ons behoud van liefde en botsen daardoor met onszelf of met anderen. We liegen, bedriegen, stelen, moorden of maken uit frustratie of schuldgevoel keuzes die bepalend zijn voor ons verdere leven.

Theater PACT biedt u dit meesterwerk aan in twee delen. In totaal treden liefst 28 acteurs aan! Het wordt een voorstelling die we nu al koesteren en waar u hopelijk eveneens vol spanning naar uitkijkt.

DE EERSTE VIJF GEBODEN

1. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij

Een universiteitsprofessor vertrouwt blindelings op computers. Als de computer de dikte van het ijs op het meer verkeerdelijk als veilig bestempelt en de professor zijn kind het meer laat betreden, stuikt met het ijs het leven van de man in elkaar. Het toeval en de omstandigheden zorgen voor een tragische afloop.

2. Gij zult de naam van God niet ijdel gebruiken

Een vrouw overweegt een abortus omdat ze zwanger is van haar minnaar. Haar man ligt op sterven. Sterft haar man, dan wil ze het kind houden. Blijft hij leven, dan wil ze het kind aborteren. De dokter van haar man moet een oordeel vellen. Bij hem ligt het ware dilemma. Hij is namelijk zijn eigen gezin verloren in de oorlog. Kan hij de verscheurende keuze maken om een kind het leven te ontzeggen?

3. Eer de dag des Heren

Op kerstavond neemt de vroegere minnares van een getrouwde man hem mee op een nachtelijke zoektocht naar haar huidige echtgenoot. Maar al snel blijkt dat haar partner helemaal niet vermist is.

4. Eer uw vader en uw moeder

Een jonge vrouw leeft samen met haar vader. Beiden zijn heimelijk verliefd op elkaar, maar onderdrukken dit gevoel al jaren. Dan ontdekt de vrouw een brief van haar dode moeder.

5. Gij zult niet doden

Een jongeman pleegt een gruwelijke moord op een taxichauffeur. Zijn advocaat komt hem opzoeken in zijn cel en aanhoort zijn levensverhaal. Is er na deze daad nog een weg terug?

Auteurs
Krysztof Kieslowski | Krysztof Piesiewicz
Bewerking
Alice De Bolle | Benny D'haeseleer
Regie
Benny D'haeseleer
Dramaturgie
Alice De Bolle
Spel
Evy De Meersman | Karolien Van der Borght | Mireille Vispoel | Myriam De Vleeschauwer | Yael Corujeira | Kaat Uyttersprot | Luc De Blieck | Hendrik Blondeel | Wietse De Meerleer | Jef Devaddere | Eddy Veeckman | Norbert De Sutter | Marc De Vlieger | Remi Lahousse | Vik Van Schuylenbergh | Ronald Schollaert
Decor
RuBeDa
Kostuums
An De Mol
Regieassistentie
Greet Rossignol | Benita Rimbaut
Techniek en lichtontwerp
Tom Van Calster
Geluid en video
Peter Biesemans

Speeldata

25/01/2019
26/01/2019
1/02/2019
2/02/2019
3/02/2019
4/02/2019
8/02/2019 UITVERKOCHT (wachtlijst 0475 58 98 58)
9/02/2019 UITVERKOCHT (wachtlijst 0475 58 98 58)
10/02/2019 UITVERKOCHT (wachtlijst 0475 58 98 58)
11/02/2019 UITVERKOCHT (wachtlijst 0475 58 98 58)
15/02/2019 UITVERKOCHT (wachtlijst 0475 58 98 58)
16/02/2019 UITVERKOCHT (wachtlijst 0475 58 98 58)